BİSFENOL A (BPA) NEDİR? BİSFENOL A ÜRETİMİ – BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

sağlık merkezi epoksi zemin kaplama
SAĞLIK MERKEZİ EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA
30 Mayıs 2018
Beton Parlatma Nedir?
21 Ağustos 2019

BİSFENOL A (BPA) NEDİR? BİSFENOL A ÜRETİMİ – BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

bisfenol a üretimi

Bisfenol A Nedir?

Birçok malzemenin polimerik başlangıcını oluşturan Bisfenol A ‘nın moleküler formülü C15H16O2’dir. Organik bileşikler ailesine ait renksiz bir kristal katı olan Bisfenol A (BPA); özellikle su şişelerinde, biberonlarda ve diğer içecek ve yiyecek kaplarında bulunan polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçinelerinin imalatında kullanımıyla bilinir. Halk sağlığı ve çevre ile ilgili bir konu haline getiren bu ürünlerden sızma eğilimi nedeniyle de yaygın olarak bilinmektedir.

21. yüzyılın başlarında, küresel BPA üretimi yıllık 6 milyar liradan (2.7 milyar kilogram) fazladı ve kabaca üçte biri ABD’de yapıldı. Bu ülkede insan maruziyetinin özellikle yaygın olduğu kabul edildi; 2008 yılında yayınlanan bir araştırma, altı yaş ve üstü Amerikalıların yüzde 90’ından fazlasının idrarında tespit edilebilir düzeyde BPA bulunduğunu tahmin etmiştir.

Genel olarak, insanlarda BPA seviyeleri, günlük vücut ağırlığı başına 50 mikrogramın altında ölçülmüştür; bu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından belirlenen maksimum kabul edilebilir (veya “referans”) dozdur. İnsan popülasyonlarındaki varlığına ve hayvanlarda üreme ve gelişimsel toksisite ile olan ilişkisine rağmen, çoğu ülke BPA ürünlerinin üretimi, ithalatı veya satışı ile ilgili düzenlemeler uygulamamıştır. Bu, büyük ölçüde düşük seviyeli maruz kalma ile insandaki olumsuz sağlık etkileri arasında doğrudan bir ilişki kurmak için çelişkili bilimsel kanıtlardan kaynaklanmaktadır. Öte yandan, Kanada, Avrupa, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bazı ülkeler ve bölgeler, BPA’yı bebek ve çocuk ürünlerinin çeşitli şekillerde, bebek maması kutuları, bebek şişeleri ve sippy kupaları dahil olmak üzere, resmen yasaklamıştır.

Bisfenol A’nın Sentezi ve Kullanımı


BPA ilk olarak 1891’de, kimyasal üretmek için bir asit katalizör varlığında fenolü asetonla birleştiren Rus kimyager Aleksandr P. Dianin tarafından sentezlendi. 1950’lerde bilim adamları, BPA’nın fosgen (karbonil klorür) ile reaksiyonunun, plastik üretiminde yaygın olarak kullanılan, polikarbonat olarak bilinen berrak bir sert reçine ürettiğini keşfetti.
BPA polikarbonat plastikler son derece güçlü ve kararlıdır. Mikrodalga fırınlarda ısınmaya dayanıklı olmaları için yüksek sıcaklıklara maruz kalmalarına dayanabilirler ve yüksek etkili çarpışmalara devam edebilirler; güvenlik gözlükleri, yüz korumaları, motosiklet kaskları ve kurşun geçirmez camlar dahil güvenlik ekipmanı bileşenleri olarak paha biçilemez hale getirebilirler. . Bir epoksi reçinenin bir bileşeni olarak, kutuların iç yüzeylerini kaplayanlar gibi koruyucu kaplamalarda BPA, yiyecek ve içecek ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasına yardımcı olur. BPA plastiklerinin esnekliği, kalp-akciğer makineleri, inkübatörler, yapay böbrekler (hemodiyalizerler) ve diş sızdırmazlık malzemeleri ve dolgu maddeleri gibi tıbbi cihazlarda kullanılmalarına ve hafif ve optik netliklerinin onları özellikle gözlükler için faydalı kılmıştır. Kimyasal ayrıca kompakt diskler ve kağıt makbuzlar dahil olmak üzere çeşitli başka ürünlerde de bulunur.

Bisfenol A’nın Biyolojik Etkileri

yüzyılın son bölümünde BPA plastiklerde en yaygın şekilde kullanılmasına rağmen, 1930’larda bilim adamları onu sentetik bir östrojen olarak geliştirmiş ve kanserojen (kansere neden olan) özelliklerin olasılığını belirtmişlerdir. Östrojenik davranışının önemi, 1990’lı yılların başında, Amerikalı endokrinolog David Feldman başkanlığındaki bir ekibin, maya hücrelerini kültürlemek için kullanılan polikarbonat şişelerde BPA’yı beklenmedik bir şekilde keşfettiği ortaya çıkardı. Bilim adamları, BPA’yı şişelerde otoklavlanan (çok yüksek sıcaklıkta ve basınçta sterilize edilmiş) su örneklerinden izole etmeye devam ettiler; şişeler. Ayrıca BPA’nın, polikarbonat plastik üreten şirketler tarafından güvenlik değerlendirmelerinde kullanılanlardan 5 ila 10 kat daha düşük seviyelerde bulunan hücrelerde östrojenik etkiler yarattığını da buldular. Daha sonra BPA’nın sadece plastiklerden değil, teneke kutulardaki reçinelerden de sızdığı tespit edildi. Fotokimyasal bozulma, yüksek sıcaklıklara maruz kalma, etanol mevcudiyeti ve plastiğin veya reçinenin yaşı dahil, liç işlemini kolaylaştırmak için çeşitli koşullar bulundu. Diğer araştırmalar, serbest polimerleşmemiş BPA’nın her zaman plastiklerde ve reçinelerde bulunabileceğini göstermiştir.

1990’ların ortalarından itibaren, BPA’ya hem yüksek hem de düşük seviyeye maruz kalmanın, endokrin sistemlerine müdahale ederek hayvanlarda üreme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyebileceği sayısız araştırma yapılmıştır. (Endokrin sistem üreme ve gelişimden enerji dengesi ve stres tepkilerine kadar çok çeşitli süreçleri düzenleyen hormonları üretir ve salgılar.) Konuyla ilgili bilimsel literatürün geniş bedeninden elde edilen bulgulara örnek olarak, erkek farelerde testis sperm sayısının azalması, Xenopus laevis kurbağalarında teratojenik etkiler, kafatasındaki sperm ve yumurtalara zarar verir (Pimephales promelas) ve erkek kılıçlarda (Xiphophorus helleri) sperm üretimi. BPA’nın hayvanlarda cinsel davranış üzerinde çok ince etkiler yarattığı da keşfedilmiştir. Örneğin, sağlıklı dişi geyik farelerinin (Peromyscus maniculatus) anne diyetinden BPA’ya maruz kalan erkeklerden kaçındığı; ayrıca, görünüş olarak dışa doğru normal olan erkekler, kadın arkadaş bulma yeteneklerini destekleyen gezinme ve keşif davranışlarında bozulmalar olduğunu göstermiştir.


BPA’nın sıçan ve fareler gibi memelilerde plasenta bariyerini geçtiği bulundu ve insan maternal ve fetal serumunda ve insan plasental dokusunda tespit edildi. Böylece, BPA insan rahimindeki doku ve sıvılara yolunu bulabilir. Bununla birlikte, kimyasalın insan fetal gelişimini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği henüz açık değildir. Aynı şekilde, BPA’nın insan endokrin sisteminin işlevini olumsuz yönde etkileyip etkilemediği bir tartışma konusudur. Pek çok spekülasyon, BPA’nın insanlarda gerçek bir endokrin bozucu kimyasal (EDC) olup olmadığı (genel olarak tanımlanmış bir EDC’nin vücuttaki doğal hormonları engelleyen, vücut dışından gelen bir dışsal maddedir) etrafında odaklanır. DDT ve dietilstilbestrol gibi diğer EDC’ler konjenital (doğum) kusurları, doğurganlığın azalması ve obezite, diyabet ve insanlarda kanser gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. BPA’nın yanı sıra BPA’ya alternatif olarak kullanılan bisfenol S ve bisfenol F, özellikle çocuklarda obezite ile ilişkilidir.

Bisfenol A Çevresel Etkenler

2010 yılında ABD EPA, toprak, nehirler, göller ve okyanuslar dahil olmak üzere yıllık 1.000.000 pounddan (454.000 kilogram) BPA’nın çevre rezervlerine salındığını bildirmiştir. Çevresel kirlenme için birincil yollar, atık su arıtma tesisleri ve kağıt fabrikaları ile ilişkili olanlar gibi, çöp alanlarından sızmayı ve belediye su kaynaklarından salıvermeyi içerir. Dünya okyanuslarında BPA’nın ana kaynağı plastik kirliliğidir. Bununla birlikte, deniz suyu BPA plastiklerinin parçalanmasını hızlandırsa da, sızan BPA’nın deniz türlerinin dokularında birikme eğilimi oldukça düşüktür. Öte yandan, karasal ve tatlı su türlerinin çalışmaları, kimyasalın düşük konsantrasyonlarına bile uzun süre maruz kalmanın anormalliklere neden olabileceğini göstermiştir. Bitkilerde, örneğin, BPA’ya maruz kalma, DNA’nın hasarının bir göstergesi olan kök ucu hücrelerinde mikronükleiklerde bir artışa neden olur.

Call Now ButtonHEMEN ARA FİYAT AL!